Τα επιχειρήματα της γενετικής κατωτερότητας και η "επιστημονική" Ψυχολογία

αναρτήθηκε από Constantinos Bletsos | Ετικκέτες: , , , , , , ,

"Η πρώτη άποψη που διατυπώθηκε ιστορικά σε σχέση με το διαφορετικό ήταν η άποψη της γενετικής κατωτερότητας. Ερευνητές ψυχολόγοι υποστήριξαν ότι άτομα που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον υπολείπονται σε ικανότητες από τον μέσο δυτικό άνθρωπο (συνήθως άνδρα). Τα επιχειρήματα αυτά εντοπίζονταν κυρίως στο θέμα της νοημοσύνης και προσπαθούν να στηρίξουν το επιχείρημα ότι άτομα μειονοτικών ομάδων έχουν περιορισμένες νοητικές ικανότητες.

  •  Galton (1869): «Οι νέγροι είναι άνθρωποι με «μισό» μυαλό (half- witted) που κάνουν , παιδιάστικα και ανόητα λάθη.» «Οι Εβραίοι είναι φυσικά και πνευματικά ελαττωματικοί και είναι φτιαγμένοι να ζουν παρασιτικά σε άλλα έθνη» 
  •  Cyril Burt: Η νοημοσύνη είναι κληρονομική. Φτωχοί και μαύροι έχουν κληρονομικά χαμηλότερη νοημοσύνη. 
  •  The Bell Curve: Intelligence and class structure in American Life (Herstein & Murray, 1994). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια να συνδεθεί η φυλή και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά με τη νοημοσύνη. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι άτομα που απέχουν από τον μέσο όρο ως προς τα κοινωνικά και φυλετικά τους χαρακτηριστικά έχουν χαμηλή νοημοσύνη. Θεωρήθηκε παραπλανητικό από την πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας κυρίως γιατί συνέδεσαν με αριθμούς άσχετα μεταξύ τους παρατηρούμενα φαινόμενα προκειμένου να υποστηρίξουν το αρχικό τους αξίωμα.

Τα επιχειρήματα του «ελαττωματικού» πολιτισμού


Η τάση αυτή έπεται της προηγούμενης και διαφοροποιείται από αυτήν, κυρίως στο ότι δεν αναφέρεται στον παράγοντα της κληρονομικότητας καθώς αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει γενετική διαφορά μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Οι υποστηρικτές της τάσης αυτής αναγνωρίζουν το ίδιο δυναμικό για εξέλιξη σε όλα τα άτομα άλλά όχι σε όλους τους πολιτισμούς. Προκειμένου να εξηγήσουν τη διαφορετικότητα που παρατηρείται μεταξύ των ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, αξιολογούν το πολιτισμικό πλαίσιο και κρίνουν τους πολιτισμούς αποδεχόμενοι ως μέτρο σύγκρισης τον δυτικό πολιτισμό. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής είναι οι πολιτισμοί που διαφέρουν από τον Δυτικό να κρίνονται ως κατώτεροι ή ελαττωματικοί
  •  The culturally deprived child (Riessman, 1962) O διαφορετικός πολιτισμός θεωρείται «φτωχός» ή «φτωχότερος» σε ερεθίσματα από τον επικρατών πολιτισμό, είτε περιορισμένων υλικών πόρων είτε εξαιτίας της απουσίας τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. 
  •  Εντοπισμός δυσλειτουργικών κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνηθειών (π.χ. Χαλαρά ήθη, χαλαροί οικογενειακοί δεσμοί, επιθετικά χαρακτηριστικά εξαιτίας άγνωστων θρησκευτικών πεποιθήσεων κτλ.) 
Αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι να χαρακτηριστεί η διαφορετική κουλτούρα ως «παθολογική». Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών δοκιμασιών θεωρούνται αξιόπιστα για όλους τους πληθυσμούς και πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι η διαφορετική κουλτούρα οδηγεί στην εμφανή κατωτερότητα ή παθολογία των ατόμων από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο (όπως αυτή καταγράφεται από τις ψυχομετρικές δοκιμασίες).

Το επιχείρημα της πολιτισμικής διαφορετικότητας 

Όταν ένα άτομο προερχόμενο από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο κάνει ένα κοινό τεστ ικανότητας ή προσωπικότητας (το οποίο χρησιμοποιεί νόρμες) μετράμε τον βαθμό ενσωμάτωσης του ατόμου αυτού στην επικρατούσα κουλτούρα και όχι τις ικανότητες ή την προσωπικότητά του. (Mercer, 1971)
Στη φράση αυτή διακρίνουμε την πρώτη αναγνώριση ότι το διαφορετικό δεν έχει νόημα να το αξιολογούμε σε σχέση με την δεσπόζουσα κουλτούρα, γιατί η διαφορετική κουλτούρα αποτελεί, από μόνη της, μια παρεμβαλλόμενη μεταβλητή. Ως παρεμβαλλόμενη, η μεταβλητή αυτή αποδυναμώνει το προϊόν της μέτρησης και καθιστά τα ευρήματα μη αξιόπιστα άρα και μη αξιοποιήσιμα..."

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται απο διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος "Πολύ-πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχομετρία" του τμήματος Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου.Υπέυθυνη του μαθήματος είναι η κ. Αντιγόνη Μερτίκα, PhD.Συμβουλευτική & Οργανωτική Ψυχολόγος.Το υλικό προσπελάστηκε στις 22/12/2009 απ' το http://www.positiveemotions.gr/multicultural.doc

Σχόλια (0)

Δημοσίευση σχολίου