Ένα επιμορφωτικό video που θα διαφωτίσει του μεταπτυχιακώς καταρτιζόμενους στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες για τις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτικής επιρροής που λαμβάνουν χώρα σε ψυχαγωγικές εκπομπές της Γερμανικής τηλεόρασης σχετικά με τα ζητήματα της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας των λαών της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα των ελληνοφώνων ευρωπαίων!

Σχόλια (0)

Δημοσίευση σχολίου